Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Razlika između cirkularnog i mlečnog karijesa

Proces cirkularnog karijesa uvek počinje na gornjim sekutićima, vrlo brzo se širi na ostale zube u gornjoj vilici, a tek kasnije i na donju vilicu. To je i osnovna specifičnost u odnosu na klasični karijes koji najčešće počinje u jamicama i fisurama griznih površina mlečnih molara. Isto tako napredovanje cirkularnog karijesa može da bude izuzetno brzo i već u roku od nekoliko nedelja od pojave belih mrlja, dolazi do razaranja zuba.