Stomatološka ordinacija za decu i roditelje

Dent Vaf / Svetozara Markovića 56

radno vreme: pon-petak 12-20h

Povrede

  • Povrede zuba

    Povrede zuba

    Povrede zuba se najčešće dešavaju u igri, u sportskim aktivnostima, ali i za vreme tuče i različitih nezgoda. Manja deca najčešće povređuju zube kad počnu da i prave prve korake pa padaju na različite delove nameštaja. Tome posebno pogoduje ako su prednji gornji zubi izbačeni jer u tom slučaju gornja usna ne može dobro da ih zaštiti. Ove povrede mogu da budu kombinovane sa rasekotinama i nagnječenjima usana i drugih mekih tkiva, tako da cela situacija može da izgleda veoma dramatično, sa velikim otocima i podlivima kao i krvarenjem. Ali, ma koliko to izgledalo zabrinjavajuće, mališani se uglavnom lako i brzo oporavljaju, pa roditelji ne treba zbog toga previše da brinu. Svakako, pre bilo kakve intervencije na zubima, neophodno je isključiti povrede glave, vilica i mozga (potres i si.)
  • Utiskivanje zuba u vilicu

    Utiskivanje zuba u vilicu

    Sva nasilna pomeranja zuba iz svoga mesta se stručno nazivaju LUKSACIJE. Jedan od težih oblika ovakve vrste povreda je utiskivanje zuba u vličnu kost i naziva se INTRUZIJA. Dešava se kod veoma jakih udaraca po uzdućnoj osi zuba.