Stomatološka ordinacija za decu i roditelje

Dent Vaf / Svetozara Markovića 56

radno vreme: pon-petak 12-20h

Rad sa decom

 • Kako do zdravih stalnih zuba

  Kako do zdravih stalnih zuba

  U našim uslovima karijes na stalnim zubima je izuzetno čest. Već u 6-7 godini, u proseku je oboleo skoro 1 stalan, tek iznikao zub. Najmanje jedan obolo mlečni zub ima 80-90% dece, a prosečno po detetu je oko 6 mlečnih zuba sa karijesom. Najveći broj tih zuba nije plombiran i većina treba da se izvadi. U razvijenim zemljama preko 50% dece ima sve zdrave mlečne zube.
 • Da li vaše dete spada u rizičnu grupu za razvoj karijesa 2 do 6 godina

  Da li vaše dete spada u rizičnu grupu za razvoj karijesa 2 do 6 godina

  Pojava i jednog jedinog obolelog zuba znak je ZNAČAJNOG RIZIKA i zahteva hitnu i sveobuhvatnu intervenciju, jer sigurno postoji veći broj površina na kojima se odvija kariozni proces, a na kojima još nije došlo do pucanja gleđi i pojave rupice (kaviteta).
 • Da li vaše dete spada u rizičnu grupu za razvoj karijesa 6 do 14 godina

  Da li vaše dete spada u rizičnu grupu za razvoj karijesa 6 do 14 godina

  Period polaska u školu je izuzetno rizičan kada je reč o razvoju karijesa. Dete i roditelji su preopterećeni novim obavezama i stresom, menjaju se navike u ishrani i van kontrole su "grickanja između obroka" i različiti napitci.
 • Cirkularni karijes

  Cirkularni karijes

  Najveći broj pitanja na ovoj stranici se, nažalost još uvek odnosi na rani karijes kod beba (cirkularni karijes) i njegove teške posledice. Moramo i dalje da nastavimo sa pisanjem, jer zanemarivanje problema i nestručne I KONTRAVERZNE reakcije profesionalaca zbunjuju roditelje i često dovode do nepotrebnog gubitka zuba. Tok oboljenja, od početnih mrlja do gubitka zuba je...