Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Paradontalni dzep

Zubi se nalaze u alveolarnim čašicama ili aleolama koje su smeštene u viličnim kostima - gornoj i donjoj vilici. Cement zuba je periodontalnim vlaknima vezan za alveolarnu kost. Gingiva (zubno meso ili desni) prekriva viličnu kost. Sve ovo zajedno čini parodoncijum.

Stalnim razaranjem tkiva između zuba i desni stvaraju se takozvani džepovi, u kojima se nagomilava gnoj i taloži posebna vrsta zubnog kamenca. Ovi džepovi su uzrok daljeg propadanja tkiva oko zuba i njihovog ,posledicnog ljuljanja.

Znak da je bolest napredovala je labavljenje i promena položaja zuba u vilici. Zubi se razmiču i krive. Kada se zubi dovoljno rasklate, obično spontano ispadaju a neki moraju i da se izvade. Loša higijena usta i zuba jedan je od najvaznijih činilaca koji pomažu razvijanje parodontopatije.

Opasnost je što parodontopatija ne boli sve dok ne dođe do komplikacija. Bolest počinje neupadljivo krvarenjem desni i može početi još u ranoj mladosti.

Ukoliko su parodontalni džepovi prisutni,moraju se terapiski odstraniti. Zavisno od lokalizacije i drugih osobina parodontalnih džepova preduzimamo njihovu obradu (kiretaža) ili hirurško lečenje (režanj operacija).

Kiretaza je intervencija kojom se obradjuje parodontalni dzep odgovarajucim instrumentima, kiretama, intervencija je bezbolna i obavlja se u lokalnoj anesteziji.Ovako se mehanicki ukloni patoloski izmenjeno tkivo parodoncijuma i izmenjeno tkivo gingive. Hirurškim zahvatom (režanj operacija) pravi se rez na gingivi koja se odiže oko obolelog zuba. obliku Tako se postiže dobar pristup parodontalnom džepu, kako bi bilo omogućeno potpuno uklanjanje patološki izmenjenog tkiva pod direktnom kontrolom oka. U slučajevima težih koštanih razaranja i prisustva dubokih infrakoštanih džepova, tamo gde je to moguće, defekte nadoknađujemo veštačkom kosti u obliku granula. Po izvršenom zahvatu gingiva se zašiva,po potrebi se stavlja i zavoj.Nakon 7 do 10 dana skidaju se konci.

Parodontopatija je oboljenje koje se NE MOŽE izlečiti već se može samo usporiti. Zbog toga se veliki znacaj daje prevenciji i preventivnim metodama. To podrazumeva uklanjanje predisponirajućih faktora pre svega mekih naslaga (pranje zuba) i tvrdih naslaga (uklanjanje kamenca). To podrazumeva redovne posete stomatologu, na svakih 6 meseci.