Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Viniri ili keramičke fasete

Pretstavljaju minimalno invazivnu stomatologiju u pravom smislu te reči. Glavni razlog zašto se naši pacijenti odlučuju za keramičke fasete u odnosu na keramičke krune je što se za vinire zubi manje bruse, samo spoljna površina zuba.

Sa malom preparacijom u gleđi, uz pomoć specijalizovane zubotehničke laboratorije, moguće je proizvesti keramičku ljuskicu debljine 1mm-1,5mm , koju trajno cementriramo za zub.

Time možemo Vaš zub preoblikovati, produžiti , proširiti ili mu promeniti boju (najčešće kod težih tetraciklinskih i drugih prebojenosti) , može se promeniti položaj i oblik zuba kao i zatvaranje dijastema. Kod većih promena položaja i oblika zuba nije moguće to odraditi sa keramičkim fasetama. U tim slučajevima se predlažu bezmetalne keramičke krunice.

Treba napomenuti da su viniri ustvari jako tanke keramičke ljuspice i treba veoma voditi računa da ne dođe do pucanja, nikako se ne savetuje grickanje tvrdih i žilavih stvari kako ne bi došlo do pucanja.

Takodje treba naglasiti da nije svaki pacijent indikovan za ovu vrstu protetskog rada i da to stomatolog mora utvrditi detaljnim pregledom.