Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Totalna proteza  

Totalna proteza za zube koristi se u slučajevima kada u vilici nema nijednog zuba. Totalna proteza moze pokrivati obe vilice, i gornju i donju. Postavlja se direktno preko desni, odnosno preko vilične kosti.

Totalna proteza na sebi ima sve zube obe vilice i olakšava normalan govor i normalno žvakanje. Ako je kvalitetno odrađena niko sem vas neće znati da nemate zube i da je to u stvari totalna proteza.

Prilikom žvakanja vaša vilica neće trpeti opterećenje, jer je proteza stabilna i ne pomera se u ustima. Totalna proteza za zube omogućava da se vratite starim navikama. Totalna proteza za zube skida se lako, a održava se jednostavnim pranjem.