Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Nlay-i I Onlay-i

Sta su INLAY-i I ONLAY-i

Ovakve vrste zubnih nadoknada se koriste kod velikih destrukcija zuba usled karijesa, kao jedna od mogućnosti u sanaciji .

Inlay je nadoknada koja se postavlja u zub, a onlay je nadoknada koja se postavlja na zub.

Izrađuju se od keramike u jednoj poseti CAD-CAM tehnologijom ili ih može izraditi tehničar od zlata, keramike ili kompozita.