Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Zubne proteze

Proteza je protetska nadoknada izgrađena da bi se zamenili zubi koji nedostaju i koje podržavaju okolna meka i tvrda tkiva usne duplje( i/ili okolni zubi jos prisutni u vilici).Postoji vise tipova proteza i za sve je zajednicko da se mogu vaditi iz usta. Neke se oslanjaju samo na meka tkiva neke na zube i meka tkiva,a postoje i one sa specijalnim vezama izmedju zuba i proteza. Takodje postoje i proteze koje se oslanjaju na implante, takodje specijalnim, implantnim suprakonstrukcijama.

Postoje naravno i razlike u materijalu od koga su sastavljene proteze i o tome se odlucuje zajedno sa pacijentom uz odluku o samoj vrsti proteze koja zadovoljava pacijenta.

Osnovna podela kategorizacije proteza zavisi od toga da li se koriste da zamene zube koji nedostaju na mandibularnom ili maksilarnom luku, tj. donja ili gornja proteza.

Prednosti proteza

Osnovna namena proteze je da poboljsa mastikaciju odnosno žvakanje.To se jednostavno postize time sto se ona postavlja na povrsinu bez zuba.

Estetski prisustvo zuba obezbedjuje prirodniji izgled ,podrsku usnama i obrazima ,time se menja spoljasnji izgled osobe.

Svakako se dobija i na samouverenosti i samopouzdanju sa boljim izgledom a ne cesto je i govor jasniji,pogotovo kod ljudi kod kojih su nedostajali prednji zubi.

Pokretna parcijalna proteza

Parcijalna pokretna proteza namenjena je pacijentima kojima delimično nedostaju zubi i koji žele da naprave veštačke zube iz funkcionalnih ili estetskih razloga, a koji ne mogu imati most iz brojnih razloga kao što je, na primer, nedotatak neophodnih potpornih zuba ili iz finansijskih razloga.

Totalna proteza

Totalnu protezu koriste pacijenti kojima nedostaju svi zubi u jednom od lukova (maksilarnom tj. gornjem ili mandibularnom tj. donjem).

Kako funkcionise veza proteze sa tkivom i zubom

Princip koji opisuje koliko se dobro proteza drži da se ne bi pomerala vertikalno u smeru suprotnom od smera postavljanja je retencija. Što je bolji kontakt površine proteze sa mukozom, to će retencija biti bolja. Osim te povrsine mukoze koja je u kontaktu sa protezom vaznu ulogu igraju i postojeci zubi na koje nalezu takozvani retencioni elemanti u vidu kukica ili pak specijalni dodaci proteza kao sto su precke,kugle i drugi atecmeni. Važno je imati u vidu da je za dobro naleganje potpune maksilarne proteze rubno zaptivanje najvažnije,tj. taj vakum koji se ostvari izmedju tkiva i proteze.

 

Cesto je slucaj da postojece stanje u ustima pacijenta ne omogucava dobru retenciju,sto svakako predstavlja problem.Takve proteze nisu stabilne.Ovo je slucaj cesto kada su pacijenti dugo bezubi ili izgubili znatnu kolicinu kosti. I ovakva stanja se mogu uspesno sanirati. Implantati mogu pomoći faktor retencije kod ovakvih pacijenata. Na implantate se mogu prikačiti mali dodaci koji će zatim uleći u modifikovanu osnovu proteze i omogućili izuzetno povećanu retenciju. Implanti inace i omogucavaju smanjenje povrsine kojom proteza naleze na mekotkivne strukture sto donosi dozu komotiteta u nosenju mnogim pacijentima.

Preporučuje se svakodnevno čišćenje proteze. Na protezu se može nahvatiti plak i kamenac kao i na prirodne zube. Čišćenje se obavlja hemijskim ili mehaničkim sredstvima.