Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Da li ste i vi kandidat za implant?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja u našoj zubnoj ordinaciji. Iako se odogovor čini prilično jednostavan potrebno je izvršiti detaljnu analizu stanja svakog pacijenta radi potencijalne ugradnje zubnog implanta. Pažljiva analiza će lekaru i pacijentu pomoći da zajedno naprave detaljan plan terapije ugradnje veštačkog zuba. U mojoj implantološkoj praksi pokazalo se da je donošenje detaljnog plana terapije najvažniji aspekt u čitavom implantološko-protetskom procesu i da se neželjene situacije svode na minimum kada se svaki slučaj dobro isplanira.


Plan terapije zubnim implantima podrazumeva da se unapred definiše broj zubnih implanata i zubnih krunica potebnih za rehabilitaciju pacijenta. Najpoželjnije je planirati prvo broj, oblik i položaj zubnih krunica pa tek onda broj i položaj implanata. Ovakav pristup omogućava pacijentu da do detalja isplanira kako će rasporediti svoje vreme i finansije.
Šta obuhvata plan terapije?


Na prvom pregledu se uglavanom trudim da obuhvatim sve aspekte koji su važni za donošenje detaljnog plana terepije ugradnje zubnih implanata.


Želje pacijenta su nešto od čega uvek polazim i prvo pitanje koje postavljam pacijentu je “Koje su vaše želje?”. Uglavnom pacijenti dolaze solidno informisani o zubnim implantima, kao i sa već formulisanim željama za rešavanje njihove situacije. Ako je pacijent siguran da želi implant onda procedure nadokande kosti, vreme ili finansije po pravilu nisu problem, pa je samim tim praktično već određen plan terapije.


Analiza 3D ortopana. Ono što je u današnje vreme neophodno je izrada i analiza 3D orotpana. Ako 3D orotpan tj. CBCT snimak pokaže da pacijent podseduje dovoljno vilične kosti za ugradnju zubnog implanta onda je sigurno da je on kandidat za dentalni implant. Međutim, često se dešava da pacijent nema dovoljno vilične kosti, te je onda potrebno pristupiti nadoknadi kosti, na šta pacijenti ponekad nisu spremni.


Stomatološkim pregledom utvrđuje se stanje u usnoj duplji, odnosi među vilicama, prisustvo bruksizma i prisustvo parodontopatije. Uglavnom je potrebno ukloniti meke naslage, kamenac, sanirati karijesne lezije i parodontopatju pre započinjanja bilo koje zubo-implantne terapije.


Starosna dob. Ako je pacijent zdrav životna dob ne igra bitnu ulogu u planu terapije. Pod dobrim zdravljem podrazumevamo odsustvo težih oboljenja i loših navika, kao i kretanje svih krvnih parametara u granicama noramale.


Loše navike. Činjenica je da strastveni pušači imaju manje šanse za uspešnu integraciju implanta, pa se stoga savetuje prestanak konzumiranja cigareta ili se plan terapije menja iz implantološkog rešavanja u neka druga protetska rešenja.


Zdravstveno stanje. Bilo koje hronično oboljenje smanjuje šanse za uspeh zubno impalntne terapije, međutim važno je napomenuti da u današnje vreme postoje protokoli kako da se prisutupi uspešnoj ugradnji veštačkog šrafa za svako ozbiljnije oboljenjeNakon pregleda, prvog razgovora i analize 3D ortopana dolazimo i do najvažnijeg pitanja:Koliko mi je implanata potrebno?


Ovde se ponovo moramo osvrnuti na plan trepije. Zašto? Često se dešava da nakon gubitka jednog zuba susedni zubi počnu da se naginju u prazan prostor i može se dogoditi da nije moguće napraviti zubnu krunicu na mestu izgubljenog zuba, iako smo u mogućnosti da ugradimo zubni implant. Da ne bi došlo do ovakvih nesporazuma važno je sve ispalnirati pre same intervencije. Isto važi i ako je izgubljeno više zuba – mora se obratiti pažnja na promene na susednim zubima, promene na susuednoj vilici i promene u zagrižaju. Detaljnim pregledom je potrebno sve uočiti i uzeti u obzir, jer ako je pacijnt nekada imao četiri zuba koji su izvađeni ne znači da je sada u taj prostor moguće ugraditi četiri nove zube krunice, pri čemu nas broj budućih krunica vodi ka broju zubnih implanata potrebnih za rehabilitaciju pacijenta. Tek nakon planiranja željenih pozicija implanata na 3D ortopanu se proverava količina vilične kosti u željenoj regiji. Ako 3D orotpan pokaže da nema dovoljno vilične kosti menja se plan terapije, ali sve promene plana neophodno je izvršiti pre započinjanja bilo koje intervencije kako bi pacijent mogao dati saglasnost za terpiju ili predložiti izmene. Veoma je važno da se zajednički donese detaljan plan terepije koji će nas kasnije voditi kroz čitav proces.


U našoj zubnoj ordinaciji oba implantska zahvata – izradu protetskog dela i samu ugradnju implanata izvodim lično, što je daleko bolje po pacijenta, jer ako jedan doktor ugrađuje zubne implante a drugi kasnije na postavljenim implantima izrađuje zubne krunice mogu nastati greške koje je kasnije veoma teško ispraviti.