Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Redosled ugradnje zubnih implanata

Kako se ugrađuju zubni implanti?


Prvi dolazak u stomatološku ordinaciju podrazumeva stomatološki pregled i analizu običnog ortopan snimka. Ako se pacijent odluči za upuštanje u proceduru ugradnje zubnih implanata upućuje se na obavezno snimanje 3D orotpana tj. CBCT snimka tačne regije. Nakon analize 3D ortopana ili CBCT snimka poznato je ima li dovoljno zubne kosti za ugradnju zubnih implanata. Kada se kaže “dovoljno kosti” misli se na širinu i visinu kosti u regiji gde se planira ugradnja titanijumskog zubnog šrafa, a takođe se misli i na položaj budućeg dentalnog šrafa u odnosu na nerve i vilične sinuse.


Po izradi detaljnog plana terapije pacijent dobija sve neophodne lekove kao obaveznu pripremu za sam hirurško-implantski zahvat i proces ugradnje titanijumskih šrafova može početi već sutradan. Ako je potrebno vađenje zuba, ono će se obaviti prvog dana, a ugradnja šrafova počeće dva ili tri dana kasnije kada rane zarastu. Pre samog zahvata ugradnje implanata pacijenti potpisuju saglasnost i pristanak na implantološku proceduru. Hirurška intervencija ugradnje zuba može trajati od pola sata za ugradnju jednog titanijumskog implanta do nekoliko sati ako se ugrađuje više šrafova.


Sledećeg dana pacijent dolazi na kontrolu i naredna četiri meseca provodi čekajući da šrafovi srastu sa kostima. Kod totalne bezubosti i većih parcijalnih bezubosti uvek se obezbeđuje privremena proteza koju će pacijenti nositi u periodu srastanja implanata. Ako su ugrađeni Nobel Activ implanti pacijentima je moguće obezbediti privremeni most koji je ušrafljen i nepokretan, tako da pruža mnogo veći komfor i komoditet nego privremena proteza.


Pre same izrade je veoma važno definisati boju, oblik i dužinu budućih dentalnih krunica, a pacijentu se pomaže pokazivanjem slika različitih tipova i boja krunica. Sama izrada dentalnih krunica na zubnim implantima počinje otvaranjem zubnih implanata i uzimanjem otisaka. Ukoliko su preko dentalnih implanata bile postavljene krunice odmah nakon ugradnje zubnih šrafova, onda se privremene zubne krunice jednostavno skinu, uzme se otisak, a zatim se te privremene dentalne krunice vraćaju na zubne implante. Nakon uzimanja otiska u laboratoriji se posebno biraju abatmenti za svaki dentalni implant i nakon obrade abatmenta započinje izrada stalnih zubnih krunica.


Za izradu zubnih krunica potrebno je 7 do 14 dana. Pri samoj proceduri izrade implantno-protetskog rada potrebno je uraditi dve do tri probe koje mogu biti u razmaku od 7 do 10 dana i u tom periodu moguće je izvršiti finalne korekcije po pitanju boja i oblika krunica. Sledi definitivno pritezanje abatmenta u zubni implant i cementiranje budućih zubnih krunica, čime se okončava čitav proces.


Tokom prvih nekoliko meseci postaće jasno da li su se implanti perfektno primili u kost, što je gotovo uvek i slučaj, jer u našoj ordinaciji ne pokušavamo da ugradimo implante kada verujemo da ne postoje uslovi da se implant dobro integriše u kost. Integraciji implanta može umnogome pomoći zdrav način života, jer će smanjenje holesterola direktno uticati na sposobnost krvnih sudova da se koncentrišu oko šrafa. Više o faktorima uspešne integracije implanta možete pročitati na našem blogu.