Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Apikotomija-resekcija korena zuba

Kraj ili vrh svakog korena naziva se apeks. Nervi i krvni sudovi preko njega ulaze u zub. Apikotomija predstavlja hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korena zuba zajedno sa sa procesom (inficiranim tkivom, infekcijom) koja je na njemu nastala.

Zahvati kao što je apikotomija omogućuju sanaciju i očuvanje zuba koji se ne mogu izlečiti konzervativnom terapijom, te bi se u protivnom morali vaditi. U najvećem broju slučajeva postupak apikotomije predstavlja potpuno uspešan postupak kojim se uklanja proces na vrhu korena zuba. Sam postupak podrazumeva i obavezno punjenje kanala korena.Celokupni hirurški rad ima nekoliko faza.


U prvoj fazi se pravi rez. Postoji vise metode ove operacije, tako će i lokalizacija ovog reza zavisiti od metode. Kada se načini rez, podigne se sluzokoža i površinski deo kosti, postepeno se uklanja kost specijalnim svrdlima, da bi se omogućio pristup vrhu korena i procesu na njemu, zatim se uklanja proces. Potrebno je odstraniti celokupno inficirano tkivo. Nepotpunim odstranjivanjem moglo bi doci do recidiva.Treba napomenuti da se u manjem broju slucajeva recidivi mogu javiti i pored potpuno uspesne intervencije. Nakon toga se radi skraćivanje korena zuba. Zatim se vrši punjenje kanala. Time se obavlja hermetičko zatvaranje. Punjenje se najčešće vrši kroz krunu zuba, u nekim slučajevima, to se mora učiniti preko vrha skraćenog korena zuba. Posle obavljanja potrebnih postupaka pristupa se vraćanju režnja na svoje mesto i njegovo ušivanjePo završetku intervencije stomatolog će Vam reći koje lekove treba da uzimate. Savetuju se hladne obloge i odmor.