Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Oralna hirurgija i implantologija

VAĐENJE ZUBA

HIRURŠKO VAĐENJE ZAOSTALIH I IMPAKTIRANIH ZUBA

CISTEKTOMIJE I APIKOTOMIJE

FRENEKTOMIJA

NADOGRADNJA KOSTI

PODIZANJE SINUSA

IMPLANTATI

MINI IMPLANTI


Modernu stomatologiju je danas nemoguće zamisliti bez implantologije i nakon gotovo 40 godina od primene dentalni implanti su tek danas postali standard u stomatologiji. U današnje vreme implant je najbolji način da se nadoknadi izgubljeni zub ili zubi, bilo da su oni izgubljeni usled traume, karijesa ili parodontopatije.

 

Nakon gubitka zuba sledi prirodan proces – proces resorpcije ili gubitka vilične kosti u toj regiji. Taj proces je moguće zaustaviti ugradnjom implantata.

 

Dobar volumen i kvalitet kosti, implant dobrih svojstava, ugradnja samo sertifikovanih implantata, edukovan i iskusan implantolog, opsežna analiza 3D radiograma i na kraju podoban pacijent nepušač i dobra oralna higijena, danas dižu uspešnost na 99%.

 

Implanti se mogu ugraditi i kod mlađih i kod starijih pacijenata. Oprez postoji kod pacijenata koji su na antikoagulantnoj terapiji, pacijenata sa dijabetesom, srčanim oboljenjima i hipertenzijom.

 

 

MINI IMPLANTI

 

Najveći broj pacijenata koji usled bezubosti nose totalne proteze, imaju problem sa stabilizacijom istih pri funkciji žvakanja i govora. Stoga, kada uslovi dozvoljavaju, idealno je ugraditi 4-6 mini implanta, a u izvesnim slučajevima moguće je iskoristiti već postojeću protezu ili pristupiti izradi nove.

 

Možemo Vam pružiti sve vrste oralno-hirurških intervencija, od vađenja zuba do ugradnje implantata. Ponekad je potrebno uz pomoć male hirurške intervencije ukloniti patološki proces iznad obolelog korena zuba ili intervenisati na oboleloj gingivi. Takvu vrstu intervencija, kao i komplikovano vađenje zuba obavljamo bezbolno, u lokalnoj anesteziji.