Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Kod nas možete obaviti sve oralno hirurške intervencije

  • Komplikovano i nekomplikovano vađenje zuba
  • Vađenje impaktiranih zuba
  • Apikotomija - operativni zahvat kojim se uklanja vrh korena i sa njime patološki proces (cista ili granulaciono tkivo) u slučajevima kada nije moguće konzervativno zbrinuti zub
  • Augmentacija kosti ili dodavanje kosti tamo gde nedostaje je standardna operativna tehnika u okviru implantologije za manje kostane defekte gde koristimo resorptivne membrane i veštačku kost,ili se izvodi par meseci pre postavljanja implantata kako bi se stvorili uslovi za njihovo postavljanje
  • Gingivoplastika je oralno hiruška intervencija kojom se smanjuje vidljivi deo gingive i produžavaju kliničke krune (tzv. gumi smile). Ova intervencija daje odlične estetske rezultate
  • Hemisekcija se izvodi kada nije izgubljen ceo zub već samo njegov jedan koren dok ostali korenovi i dalje drže zub i mogu se kasnije iskoristiti za protetsku rehabilitaciju
  • Sinus lifting je tehnika gde se dno sinusa diže prema gore,a zatim se aplikuje vestačka kost čime se stvaraju uslovi za postavljanje implantata posle par meseci