Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Da li postoji zamena za fluor u borbi protiv karijesa

Na sadašnjem nivou stomatološke nauke i prakse, zdravstveno i ekonomski nije opravdano da svako dete dobijaja isti nivo preventivnih mera. Danas je moguće, posle analize kombinacije naslednih, zdravstvenih (bioloških) i socijalnih faktora, dosta precizno proceniti verovatnoću da li se kod nekog deteta (pa i odrasle osobe) razvija i napreduje kariozni proces. Ta verovatnoća se označava kao STEPEN RIZIKA, i na osnovu njega je moguće selektivno vršiti izbor zaštitnih mera i sredstava. Takav pristup se naziva INDIVIDUALIZIRANA PREVENCIJA i preovlađuje u organizovanju borbe protiv karijesa.


Ovde ćemo pričati samo o mogućnostima da roditelji pojedinačno obezbede najefikasniju prevenciju po meri svoga deteta. Nažalost, u našoj sredini ne postoje ovakvi pomaci na širem planu; još uvek se ili pružaju pojedine preventivne usluge svoj deci (npr premazivanje zuba fluorom, prepisivanje tabletica i dr.), ili se, što je češće, vrši redukcija organizovanih preventivnih mera, a i ono što postoji na papriu se ne sprovodi. U oba slučaja rezultati su pogoršano zdravlje i nepotrebno veliki troškovi zajednice. Deklerativno deca imaju besplatne usluge, ali se sve uglavnom svodi na lečenje posledica karijesa. Sa time ni jedna strana nije zadovoljna. Organizovana prevencija na osnovu rizika značajno smanjuje utrošena sredstva i poboljšava zdravlje.


Procenu rizika vrši stomatolog. Nizak rizik ne znači samo odsustvo rupica na zubima (stomatolozi to zovu kavitetom), ili plombi kao tragova njihovog ranijeg postojanja. Videli smo da je to samo završni stadijum karioznog procesa koji traje duži period. Plombrianje sprečava širenje razaranja na druge delove zuba i širenje infekcije na kost i po organizmu, ali ne zasutavlja karijes.


Faktori rizika mogu da upute, i pre bilo kakvih vidljivih znakova, u kojoj meri je slabljenje gleđi aktivno, i šta je sve potrebno da se ono zaustavi. Pojava belih mrlja, a pogotovu rupica na zubima znak su postojanja bolesti, i tada se već govori o primeni mera lečenja. Ali i savremeno lečenje karijesa nije samo plombiranje i remineralizacija belih mrlja već i dugotrajni proces uspostavljanja ravnoteže na površini zuba. Takva osoba se tretira kao visokorizična, prema čemu prima i dodatne zaštitne mere. Uglavnom se to ne radi u našoj praksi i sve se završav na plombama, preporuci da se peru zubi i kontroli tek kada bude problema.

U naredom nastavku biće reči o izboru peventivnih mera i sredstava u odnosu na pojedinačni rizik.